Dialyse BA 5D

Kód: 33103
Dialyse BA 5D

FELHASZNÁLÁS
(Csak in vitro diagnosztikai használatra.)

A Dialyse-BA 5D reagens vérminták hemolízisére használja a D-Cell 5D hematologiai automata.

 

MÉRÉSI ELV

Az automata Dialyse-BA 5D reagenssel hígítja a felszívott vérminta egy meghatározott részét. A reagens a vörösvérsejteket hemolízálja. A fehérvérsejtek, a bazofil sejtek kivételével elvesztik citoplazmájukat és összezsugorodnak. A Baso reakció edénybl a hígított sejt szuszpenzió, a nagyobb méret bazofil sejtekkel, átáramlik az átfolyó cellán, Diaton 5D diluenttel együtt. . A két folyadék áram koncentrikusan áramlik (keveredés nélkül) át az átfolyó cellán, a Diaton-5D diluent áram küls, nagyobb sebességgel haladó folyadék köpenyt, alkotva.