DiaLP kit

Kód: NAS0200
Legionella pneumophila kvalitatív kimutatása real-time PCR módszerrel
DiaLP kit

Kiszerelés 
NAS0200L 50 reakció 
NAS0200C 100 reakció 

ALKALMAZÁS


A DiaLP kit a folyadék minták Legionella pneumophila szennyezettségét és fertőzöttségét a jellemző mikrobiális kromoszómális DNS kvalitatív meghatározásával mutatja ki. A DiaLP kit a leggyakrabban vizsgált Legionella pneumophila törzsekkel azonos patogén Legionella DNS kimutatására szolgáló teszt. A bakteriális DNS kimutatása real-time PCR módszerrel történik. 

AZ ALKALMAZÁS ELVE


A PCR folyamat mindkét lépése meghatározott hőmérsékleten történik. Első lépés a DNS kezdeti denaturálása, a második lépés a degenerált primerek által irányított amplifikáció. Az irányított amplifikáció a denaturation-annealing-elongation szakaszok ciklikus ismétlődése. A PCR ciklusok terméke a megsokszorozott DNS. A PCR reakciót a kitben található specifikus primer-probe oligonukleotid párok irányítják. Ezek az oligonukleotid párok a Legionella pneumophila egyedi patogén markerét (patogenitás faktor - macrophage infectivity potentiator - MIP) és a konzervált 16s rRNS régiót kódoló szekvenciákra specifikusak. A struktúrgén (Open Reading Frame - ORF) és a promoter 5 régióhoz kapcsolódó primer szekvenciák nyomán a struktúrgén annak 5 szabályozó elemeivel együtt sokszorozódik. Ez az amplifikációs rendszer a mikróba fajspecifitást és virulenciát meghatározó kromoszomális DNS-régiókat egy PCR reakcióban mutatja. 


KIT JELLEMZŐK


A DiaLP kit a patogén, MIP faktort kódoló Legionella pneumophila (LP) specifikus, kvalitatív kimutatására alkalmas reagens készlet. Az alábbiakban részletezett alkalmazás LightCyclerő 2.0 (Roche Applied Science), LineGene 9660 (BIOER) és Agilent Mx3005P (Stratagene, Agilent Technologies Division) PCR készülékeken történt.