DiaExtract DNA Mini Kit

Kód: NED0060
Kétszálú DNS izolálása mikrobiális mintákból
DiaExtract DNA Mini Kit

Kiszerelés 

NED0060L 50 mintához 
NED0060C 100 mintához 

ALKALMAZÁS

A DiaExtract DNA Mini kit a laboratóriumi gyakorlatban a vizsgálati minták DNS tartalmának kivonására szolgáló reagens készlet, amely mikrobiális vizsgálatokhoz alacsony csíraszámú minták esetén is alkalmazható. Az izolálás során kinyert DNS mennyiségben és minőségben (tisztaság) meg kell feleljen a molekuláris azonosító eljárások (pl. PCR) igényeinek. E mennyiségi és minőségi igényeknek megfelelően a DiaExtract DNA Mini kit optimális reagens készlet a DNS gyors és megbízható izolálására. Az izoláló rendszer a humán eredetű szilárd vagy folyadékminták DNS tartalmát extrahálja. Az eredményként kapott DNS mennyiségében és minőségében egyaránt megfelelő kiindulópont további PCR reakcióknak.

AZ ALKALMAZÁS ELVE

A DiaExtract DNA Mini kit a DNS gyors izolálására alkalmas rendszer. A reagens készlet a humán eredetű mintákból történő DNS extrakcióra alkalmazható. A feltárás hatékonyságának biztosítására a Lysis buffer-t hatékonyságának növelésére enzimeket alkalmazhatunk a feltárás során (Lizozim, Proteináz K, Proteáz). A feltáró lízis után a DNS-t specifikus, szelektív kötő mátrixon (Spin Column) a felülúszóból elkülönítjük, majd Wash buffer segítségével tisztítjuksómentesítjük. Az így előállított, tisztított DNS mennyiségben és minőségben egyaránt megfelel a további molekuláris alkalmazások (enzimatikus hasítás, elektroforézis, PCR, stb) követelményeinek.

KIT JELLEMZŐK

A DiaExtract DNA Mini kit a humán eredetű mintákból közvetlenül, vagy elődúsítást követően a DNS tartalmat extrahálja. Az izolálás eredménye a további molekuláris biológiai alkalmazások (PCR, enzimatikus hasítások, elektroforézis, stb) mennyiségi és minőségi követelményeinek megfelelő nagy tisztaságú és koncentrációjú DNS. A hatékony izoláláshoz és az azt követő alkalmazásokhoz szükséges az inert carrier nukleinsav alkalmazása 1 g/l végkoncentrációban.