DiaExtract Total DNA Isolation Kit

Kód: NED0010
Kétszálú DNS izolálása mintákból
DiaExtract Total DNA Isolation Kit

Kiszerelés 
NED0010L 42 mintához 

ALKALMAZÁS

A DiaExtract Total DNA Isolation kit a laboratóriumi gyakorlatban a vizsgálati minták DNS tartalmának kivonására szolgáló reagens készlet. Az izolálás során kinyert kétszálú kromoszomális DNS mennyiségben és minőségben (tisztaság) meg kell feleljen a molekuláris azonosító eljárások (pl. PCR) igényeinek. E mennyiségi és minőségi igényeknek megfelelően a DiaExtract Total DNA Isolation kit optimális reagens készlet a kétszálú DNS gyors és megbízható izolálására a különböző eredetű szilárd vagy folyadékmintákból. Az eredményként kapott DNS mennyiségében és minőségében egyaránt megfelelő kiindulópont további molekuláris azonosító eljárásoknak. 

AZ ALKALMAZÁS ELVE

A DiaExtract Total DNA Isolation kit a kétszálú kromoszóma DNS gyors izolálására alkalmas rendszer. A reagens készlet a különböző eredetű minták mikrobiális szennyeződésének, azaz a baktériumok, egysejtű gombák feltárásában és hagyományos lizozim-enzimatikus, vagy mechanikus (roncsoló-homogenizáló készülékkel történő) lízisénél egyaránt alkalmazható. A homogenizáló készülékek előnye, hogy a teljes mintán egységesen érvényesül a roncsoló-homogenizáló hatás, így a fizikai szétesés gyorsan, hatékonyan és jól ismételhetően történik, míg az enzimatikus bontás kevésbé gyors és fokozatosan halad előre. Igény esetén a két eljárás kombinálható egyazon cső alkalmazásával. Homogenizáláshoz a mintát üvegforgácsot és acélgolyókat tartalmazó 2.0 ml roncsoló csövekbe helyezzük (Destruction tubes), majd a homogenizálás maga Lysis buffer jelenlétében zajlik. Amennyiben a laboratórium nem rendelkezik asztali roncsoló-homogenizáló készülékkel, a vizsgálati mintákat hagyományos módon kezeljük. Ez utóbbi esetben a feltárás hatékonyságának biztosítására a Lysis Buffer-t lysosyme enzimmel kiegészítjük. A feltáró lízis után a sejttörmeléket centrifugálással ülepítjük. Ezt követően a kettősszálú DNS-t specifikus, szelektív kötő mátrixon (Binding Matrix) a felülúszóból elkülönítjük, majd Wash Buffer segítségével tisztítjuk-sómentesítjük. Az így előállított, tisztított DNS mennyiségben és minőségben egyaránt megfelel a további molekuláris alkalmazások (enzimatikus hasítás, elektroforézis, PCR, stb) követelményeinek.