Dia-PLASMINOGEN

Kód: 07508
4 x 2 ml
Dia-PLASMINOGEN
ALKALMAZÁSI TERÜLET
 
A Plasminogen (Chromogenic) kromogén teszt, a humán plazma plazminogén szintjének kvantitatív meghatározására alkalmas. 
 
 
ÖSSZEFOGLALÁS
 
A plazminogén (PLG) a plazmin-fibrinolitikus enzim- prekurzora. A tesztben nagy mennyiségû sztreptokináz hatására plazminogén-sztreptokináz-komplex jön létre, amely  p-nitroanilin (pNA) felszabadulásával járó reakciót katalizál. A plazminogén szint csökkenésének oka lehet veleszületett vagy szerzett, melynek hátterében primer vagy szekunder fibrinolízis állhat Plazminogén hiány trombolitikus kezelés alatt is bekövetkezhet, de a leggyakoribb ok a disszemináltintravaszkuláris koaguláció (DIC).
 
 
MÉRÉS ELVE
 
A plazminogén-sztreptokináz komplex a kromogénszubsztátból a pNA felszabadulását katalizálja. Az enzim aktivitását fotometriásan, 405 nm hullámhosszon mérjük; ami egyenesen arányos a mintában lévõ plazminogén aktivitásával. Az aktivitás a kezdeti reakciósebességen alapuló módszerrel, illetve a reakció savval való leállításán alapuló módszerrel is mérhetõ. Az enzimaktivitást nem befolyásolják a plazmában jelen levõ gátlószerek.