Diastromlyser-SYS-NR-kit

Kód: 23613
Diastromlyser-SYS-NR-kit

Diastromlyser-SYS-NR Kit tartalmazza:

Diastromlyser-SYS-NR   1L  (23603)
Diastromlyser-SYS-NR-Dye   12 ml (23604)   

 

FELHASZNA?LA?S Diastromlyser-SYS-NR  1L 

(Csak in vitro diagnosztikai haszna?latra.)

A Diastromlyser-SYS-NR a Sysmex XE-2100, XT-sorozat, XS-sorozat hematolo?giai automata?k a?ltal haszna?lt HEMOLIZA?LO? reagens, a magvas vo?ro?sve?rsejt sza?m meghata?roza?sa?hoz. 

MU?KO?DE?SI ELV

A ke?szu?le?k a felszi?vott teljes ve?rminta?t automatikusan hi?gi?tja Diastromlyser-SYS NR liza?lo? reagenssel. A vo?ro?sve?rsejtek hemoliza?lodnak e?s a magvas vo?ro?sve?rsejtek megfesto?dnek Diastromlyser-SYS-NR-Dye feste?kkel egy reakcio?ede?nyben. A reakcio?ede?nybo?l egy meghata?rozott te?rfogatu? sejt szuszpenzio? halad a?t az a?tfolyo? cella?n Diaton- SYS Diluent reagenssel egyu?tt. A ke?t folyade?k a?ram koncentrikusan a?ramlik (keverede?s ne?lku?l) a?t az a?tfolyo? cella?n, a Diaton-SYS Diluent a?ram ku?lso?, nagyobb sebesse?ggel halado? folyade?k ko?penyt alkotva a minta a?ram ko?ru?l, eza?ltal hidrodinamikailag fo?kusza?lja?k a sejt szuszpenzio?ban le?vo? sejteket. A minta anali?zise optikai citometria?san to?rte?nik le?zer fluoreszcencia me?re?se?vel sza?molja le a festett magvas vo?ro?sve?rsejtek. A teljes hematolo?giai anali?zissel e?s a me?re?s elve?vel kapcsolatos tova?bbi informa?cio?kat a ke?szu?le?k Kezele?si Utasi?ta?sa?ban tala?l. 

 
 
FELHASZNÁLÁS Diastromlyser-SYS-NR-Dye 12ml 
 
(Csak in vitro diagnosztikai használatra) 
 
A Diastromlyser-SYS-NR-Dye a Sysmex XE-2100, XT-sorozat, XS-sorozat hematológiai automaták által használt FESTÉK reagens a magvas vörösvérsejtszám meghatározásához. 
 
MÛKÖDÉSI ELV 
 
A készülék a felszívott teljes vérmintát automatikusan hígítja Diastromlyser-SYS NR reagenssel. A vörösvérsejtek hemolizálodnak és a magvas vörösvérsejtek megfestõdnek Diastromlyser-SYS-NR Dye festékkel egy reakcióedényben. A reakcióedénybõl egy meghatározott térfogatú sejtszuszpenzió halad át az átfolyó cellán Diaton-SYS Diluent reagenssel együtt. A két folyadék áram koncentrikusan áramlik (keveredés nélkül) át az átfolyó cellán, a Diaton-SYS Diluent áram külsõ, nagyobb sebességgel haladó folyadék köpenyt alkotva a minta áram körül, ezáltal hidrodinamikailag fókuszálja a sejtszuszpenzióban lévõ sejteket. A minta analízise optikai citometriásan történik lézer fluoreszcencia mérésével számolja le a festett magvas vörösvérsejtek. A teljes hematológiai analízissel és a mérés elvével kapcsolatos további információkat a készülék Kezelési Utasításában talál.